výrobce přístrojů

pro železniční kolejová vozidla

založeno v roce 1999

Společnost
DAKO-CZ TRANSELCO, s.r.o.

Společnost DAKO-CZ TRANSELCO, s.r.o. byla založena v roce 1999 a je pokračovatelem v tradici strojírenské výroby, jako nástupce Kovolisu Vrdy s.p. Od roku 1953 se zde vyrábějí přístroje pro železniční kolejová vozidla, zejména brzdového systému DAKO využívané na lokomotivách, osobních i nákladních vozech, které jsou registrovány a schváleny v UIC.

Společnost je významným a uznávaným dodavatelem pro železniční dopravu v celé Evropě.

Výrobky splňují požadavky nejvyšší kvality. Výrobky splňují požadavky nejvyšší kvality. Společnost získala v roce 2022 certifikaci svařování od společnosti TÜV SÜD Czech. 

Přehled platných certifikátů

Samočinné spřáhlo ESW

Samocčinné spřáhlo ESW je plně automatické spřáhlo umožňující bezpečné spřahování tramvajových vozů, aniž by obsluhující personál musel vstoupit mezi vozy.

Spojení vozů probíhá automaticky, bez zásahu člověka tak, že jeden z vozů zabrzdí a druhý najíždí rychlostí 3–4 km/h až do okamžiku dosednutí čelních ploch hlav spřáhel.

Mask

Stavěč zdrží SZ

Stavěč zdrží typ SZ je určen pro regulování (stavění) odlehlosti zdrží kolejových vozidel. Samočinně upravuje délku brzdového tyčoví tak, aby velikost odlehlosti zdrží a tím i zdvih pístu brzdového válce byly v předepsaných mezích bez ohledu na opotřebení brzdových špalíků a jízdní plochy kola a na zatížení vozu. 

V současné době jsou vyráběny dvě velikosti stavěčů SZ. Stavěče s typovým označením SZ-6 pro maximální přenášenou sílu v ose stavěče do 60 kN a stavěče označené SZ-12 pro přenášení síly maximálně do 120 kN. Obě velikosti stavěče SZ jsou dodávány v  provedení se spojovací maticí nebo se zadním okem.

Brzdový válec dvojitý
BVD 210 mm

Brzdový válec dvojitý 210 mm (BVD 210 mm)
je jednokomorový pneumatický válec brzdy
hnacích kolejových vozidel (HKV).
BVD 210 mm je určen jako náhradní díl za dvojitý brzdový válec č.v. 1-02-8150-014 lokomotiv ČKD Praha a z nich odvozených řad pro vyvození brzdné síly.