REFERENČNÍ PROJEKTY

Hexa – Port Kft.

Dodávka 640 kusů spřáhel na 320 kusů ČKD tramvají T5C5 do BKV Budapešť. Délka kontraktu 01. 01. 2015 – 31. 12. 2023

DAKO-CZ a.s.

Společná dodávka 300 kusů brzd na cisternové vozy Zacns pro výrobce Nymwag CS a.s. Dodávka 300 kusů stavěčů zdrží SZ12-600.

Cisternové vozy jsou určeny pro koncové zákazníky: Via Cargo (Polsko), RTI (CZE). Dodávky budou probíhat od února do října 2023.

CZ Loko a.s.

Dodávky dvojčinných brzdových válců na nové lokomotivy řad: 723.7, 742.6, 742.7, 743.2, 750, 753.

České dráhy a.s.

Obnova výroby zavírače dveří a vypínače kompresoru včetně jejich náhradních dílů. Realizace rok 2023.

ST International Railway Equip.&Steel

10 ks stavěčů pro tureckého zákazníka ST International Railway Equip.&Steel

Termín realizace projektu: duben 2023